Hero hexagons

Tillsammans utvecklar vi morgondagens kompetensförsörjning

Om oss

Innovation skräddarsydd för framtidens rekryterings- och konsultbolag.

Vi utmanar bilden av vad vår bransch kan bidra med. Tillsammans har vi kunskapen, verktygen och resurserna att utveckla nya tjänster och produkter som expanderar värdekedjan för partnerbolagen.

 

Vi ser oss om i rekryteringsbranschen

2023 - 03 - 05

Från avregleringen 1996 har det snart gått 30 år. Det är en industri som omsätter över 30 miljarder. Hur har arbetssättet utvecklats?

Om oss

Våra partnerbolag

Specialister inom rekrytering, konsultverksamhet och executive search.

logo-01
logo-02
logo-03

Nätverkets tre grundpelare

Innovation skapat av rekryterare, för rekryterare. 

Nyfikenhet

Vi vill utmana bilden av vad vår bransch kan bidra med och ta tillvara på all kompetens och innovationskraft som finns hos nätverkets partnerbolag.

Samarbete

Alla medarbetare på nätverkets partnerföretag har möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av nätverkets verksamhet, produkter, och tjänster.

Handlingskraft

Vi har kapitalstarka och stabila investerare i ryggen som tillsammans ger oss möjlighet att fokusera på att driva utvecklingsprojekt och innovation.

Tillsammans vill vi skapa något bestående

Rekryteringsbranschens nuvarande struktur begränsar bred värdeskapande utveckling och skapar samtidigt ett osunt beroende av tredjepartslösningar som alla har tillgång till. 

Vi representerar ett komplement på marknaden där vi vill göra det bättre än de stora koncernerna och låta utveckling och förbättring stå i fokus.

Vi skapar och tar vara på värde av både operationell och innovativ karaktär för alliansbolagen och höjer barriärerna i branschen.

Är du intresserad av att joina?