Om oss

Om Hub & Spoke

En större, bredare, och mer effektiv kompetensförsörjningsbransch

Hub & Spoke är ett tjänstebolag som arbetar med effektivisering, utveckling och innovation inom kompetensförsörjningsbranschen. Företaget ägs av tre rekryterings- och konsultbolag samt en finansiell partner.

Genom att skapa ett nätverk av ledande branschaktörer inom sina respektive nischer och fokusera på värdeskapande utveckling kommer vi få stordriftsfördelar samtidigt som vi behåller det unika i varje partnerbolag.

Våra partnerbolag

Specialister inom rekrytering, konsultverksamhet och executive search.

Möjliggörare

Partners som bistår med finansiering och strategisk kompetens.

Tillsammans skapar vi något bestående 

Rekryteringsbranschens nuvarande struktur begränsar bred värdeskapande utveckling och skapar samtidigt ett osunt beroende av tredjepartslösningar som alla har tillgång till. Ett nätverk av självständiga bolag som sätter en ny standard i branschen.

Är du intresserad av att joina?